AmfiBios. Du har ALDRIG indlevet noget lignende ...
Fremtidens Udfordrings-spil er et smidigt/mobilt escaperoom, der ikke koster mere end en biografbillet
 
 
APP: Du starter med at hente vores gratis intro-app Win/Android/iOS
SPIL: Derfra spiller du live-spillet i en gruppe af 2-5 deltagere
POINT: Ved endt spil bliver gruppen bedømt i flere kategorier
TEMA: Tilgå målrettet ekstra-materiale efter spillet

 

Et Udfordringsspil er et real-life koncept hvor du, ved hjælp af større og mindre Eksperimentarium-lignende genstande, skal løse diverse gåder indenfor et bestemt tema. Det er stærkt relateret til escaperoom-spillet, hvor man spiller på tid og v/ AmfiBios kan du også spille et udfordringsspil med tidstagning.

 

 

Priser starter fra kun 80 dKr!

Lad mystikken brede sig

- "Træk mig baglæns ud af Omvendtslev,

for min forståelses-hat

er da helt 01100110101 ... "

- "Ja, sikke noget vrøvl - men vrøvl på den gode måde, for en sådan svært-forståelig kodet sætning kunne snildt risikere at indgå i det mest udfordrende 4. akt i en af vore udfordrings-sessioner. Det handler om, at finde den afkodede mening, og hvis jeg siger at 4 æbler plus 7 bananer giver 11 sunde , så er vi tilbage på det nemmere, samt mere lige-til spor, hvor tingene er lettere forståelige ... 'sunde' = frugter. En sådan frugt-gåde vil sagtens kunne indgå i starten af vores Udfordringsspil."

 

 

!!OPSTARTS-TILBUD - MAJ 2019!! Pakkepris: 350 dKr.

Slå til nu, og bestil et live Udfordrings-spil til spotpris. Rovfuglens Flugt er allerede et meget gennemtænkt spil, men vi skal have finpudset de sidste ting og her kan din bestillende gruppe hjælpe (bestil v/ mail her) .

Således uddeler vi de første 3 sessioner til lavere pris. Her er præmissen, at man spiller 3 akter (ca. 1½ time), og ved endt seance deler billeder på SoMe samt giver mundtlig feedback til promovering.

Er man 5 personer i gruppen bliver deltager-prisen beskedne 70 dKr (normalpris for scenariet i 3 akter: 110 dKr).

 

   

1. Sådan fungerer AmfiBios ...

Er I en gruppe af venner bekendte på 2 til 5 personer, kan I samles om at spille et AmfiBios Udfordringsspil. Du/I kan - til hver en tid - downloade vores GRATIS app som indeholder info, spil-trailers og tilbud på den live/betalte spilsessions-del. Når alle i gruppen har downloadet app'en kan I bestille en tid hos os her - den fysiske adresse-lokation for spillets live-sessioner er:

Fritidscentret, Vestergade 15, 8900 Randers

- senest bestillingsdagen skal I hver især have læst traileren, og I skal dukke op - i samlet gruppe - på lokationen 20 minutter før bestilte start-tidspunkt.

 

 

 

2. AmfiBios' sværhedsgrader

Akter Aktets sværhedsgrad
GPV*
VER**
VM***
1.
"2+2 er fire". En mer-introduktion af temaet, kombineret med anslag af spillemåden. For nysgerrige og løsslupne sjæle.
15
14
24
2.
"Hmmm ... hvad er nu det for noget?" Let.
20
18
28
3.
"Forstår du gåden her, og hvad er der med den ting?". Svær.
30
26
36
4.
"Æv, det er jo næsten umuligt! Kan vi ringe til Einstein?" Geni (NB! Alle delmål kan stadig opnås og - til slut - også bedømmes).
45
40
60

*) GPV: Gennemsnitlig påtænkt varighed i minutter. **) 'VER' står for Varighed v/ Escaperoom-Modus. Ved denne vært-overvågede måde at spille på, skal du nå at løse aktet inden det givne minuttal

***) 'VM' står for Varighed Max, og hentyder til den maximale varighed af et akt.

 

     

 

[T30->T100+] Det er en gylden AmfiBios-regel, at akt-tekststumper ikke er længere end 30 ord i starten.

 

3. Målgrupper og alders-grænser

Grupper af 2 til 5 personer kan bestille et spil hos os. Alle - seende og hørende - over 12 år, der kan finde ud af at løse lette gåder, bør kunne spille/løse de første 2 akter i et AmfiBios Udfordrings-spil. I akt 3 og 4 stiger sværhedsgraden, og da AmfiBios søger at skabe en balanceret oplevelse af manuelle sanse-opgaver, samarbejdsøvelser og afgrænsede - samt afmålte - fortællings-tekststumper, skal man være særligt opmærksom på 4. akt.

For at du/I kan få den bedst mulige oplevelse af 4. akt, tillader vi os nemlig, at forøge tekstmængden en smule i dette ekstra svære akt. Dette er klart til din/Jeres fordel som spiller(e), da et positivt udbytte af den samlede forståelses-oplevelse (i dette svære 4. akt) derved sikres ...

- jo mere du dykker ned i tekstens kryptiske indhold i dette akt, des mere vil du opfatte disse længere tekststykker som guidende og hjælpende enheder, til at løse den samlede akt-udfordring.

     

4. "Hvad er min belønning i spillet?"

Du vil blive tildelt en form for pointgivning, men her vil vi igen tillade os at være lidt kryptiske. Det er nemlig således at pointgivningen - intuitivt - er syet ind i hele oplevelsen. Disse bedømmelses-kriterier breder sig henover flere dimensioner, og alt i alt vil det være lidt ødelæggende for din førstegangs-oplevelse, hvis alt for meget bliver afsløret her. På den anden side, vil du langt bedre forstå spil-strukturen næste gang du spiller et AmfiBios Udfordringsspil ... du kan således - på ret nørdet vis og på sigt - blive god til AmfiBios.

 

     

5. Uddybende information

 

   

5.1 Pris

Den gennemsnitlige markedspris (Århus/Randers) er på ca 800 dKr. Det er en gruppepris, hvor den enkelte deltager - oftest - betaler mere end 160 kr. På vores website opridser vi nærmere, hvordan I kan spare 80 kr pr deltager. Nogle escaperoom-udbydere tilbyder forskellige rum med forskellige sværhedsgrader. I vores akt-opdeling stiger sværhedsgraden for hvert akt. Dette gælder ALLE vores spil.

 

 

5.1.2 Tre cases

Anja og Viktor Jens, Ea, Naomi og Ahmed Hans, Grethe og Ulrik

- spiller 3 akter og betaler derfor; 60+60 samt (110+190)/2 = 250 dKr hver ved start. Alt indhold bliver tjekket som ok, og de får hver 60 kr tilbage ved spilafslutning.

Slutpris pr deltager: 210 dKr.

- spiller 2 akter og betaler derfor; 60+60 samt (110)/4 = 148 dKr hver ved start.

Alt indhold bliver tjekket som ok, og de får hver 60 kr tilbage ved spilafslutning.

Slutpris pr deltager: 88 dKr. (5 pers. = 80 kr pr delt.)

- spiller 4 akter og betaler derfor; 60+60 samt (110+190+370)/3 = 323 dKr hver ved start. Tre småting mangler ved afslutning, og i dette tilfælde får de hver 24 kr tilbage ved spilafslutning.

Slutpris pr deltager: 319 dKr.

5.1.1 Betalings-oversigt (alle beløb er i dKr)

Startgebyr [PB] Depositum^ [PB] 1. + 2. akt ^^ [GB] 3. akt [GB] 4. akt [GB]
60
60
110
190
370

[PB: Personligt betalt]; [GB: Gruppe-betalt]

^) Der er et mindre depositum, der skal betales, for at sikre at slut-indhold (småting du bruger og samler undervejs) svarer til start-indhold.

^^) 1. og 2. akt hører sammen, hvor spil-værten sikrer sig, at alt er ok i mellem de to akter.

 

 

 

5.2 Tidsforbrug - eksempler på tidsmæssig afvikling

I kan vælge et basis-spil (1. og 2. akt), der samlet tager 30-42 minutter. Vælger I også at spille førsteudvidelse (3. akt) tager det 30-46 minutter mere, hvor sidste udvidelse (4. akt) varer 40-60 minutter yderligere. 

 

AmfiBios Udfordrings-spil ... Kontakt; tlf 61796869 - Mail: tdue.medier@gmail.com ... Base-lokation for livespil: Fritidscentret, Vestergade 15, 8900 Randers